Translate
Spelletjes.jouwweb.nl
Home » Moppen » Kerst Moppen

Kerst Moppen

Wetenschappelijk onderzoek naar de Kerstman

Dankzij de hulp van het nieuwe Amerikaanse tijdschrift SPY magazine kan ik jullie de nieuwe conclusies rondom het wetenschappelijke Kerstman onderzoek mededelen. Kerstman

 1. Voor zover bekend zijn er geen rendiersoorten die kunnen vliegen. Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat er nog ca. 300.000 soorten van levende organismen onderzocht en geklassificeerd moeten worden, en alhoewel de meesten daarvan behoren tot de insekten en bacteriën, sluit dit natuurlijk niet geheel uit dat er vliegende rendieren zouden kunnen bestaan, die de Kerstman uitsluitend gezien heeft.

   

 2. Er zijn ca. 2 miljard kinderen op deze wereld (jonger dan 18). Maar aangezien de Kerstman een hekel heeft aan Moslims, Hindoes, Joden en Boeddhisten wordt zijn werklast tot 15% gereduceerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn dat dan 378 miljoen kinderen. Bij een optimistisch gemiddelde van 3,5 kind per huis, zijn dat dan 91,8 miljoen huizen. We gaan er hier van uit dat er in elk huis minstens 1 kind te vinden is dat een kado van de Kerstman verdient. Kerstman

   

 3. De Kerstman kan op Kerstmis 31 uur werken, dankzij de verschillende tijdzones en de rotatie van de aarde, aannemende dat hij van Oost naar West reist (wat mij logisch lijkt voor de Kerstman). Dit resulteert in 822,6 huisbezoeken per seconde. Bij elk westers huis met een oppassend kind heeft de Kerstman dus 1/1000-ste van een seconde om te parkeren, uit de slee te springen, door de schoorsteen te springen, de sokken te vullen, de presentjes onder de kerstboom te leggen, op te eten wat men goedbedoeld heeft gereedgelegd, terug door de schoorsteen naar buiten te gaan, terug op zijn slee stappen en te rijden naar het volgende huis. Aannemende dat die 91,8 miljoen huizen gelijkelijk verdeeld zijn over de aarde (ik weet dat dit niet geheel klopt, maar voor ons wetenschappelijk onderzoek is dit toch voldoende). Dan praten we over 1240 meter per huisbezoek. De totale af te leggen afstand wordt dan 120,8 miljoen kilometer. En dan heb ik nog geen rekening gehouden met eventuele pauzes (om te doen wat we allemaal moeten doen indien we 31 uur zouden werken ) en ook nog geen tijd voor een maaltijd etc. Dit betekent dat de slee van de Kerstman zich moet voortbewegen met een snelheid van 1.040.000 meter per seconde. Dat is dus zo'n 3000 keer sneller dan de geluidssnelheid. En om nu een goede indruk te krijgen: het snelste door de mens gemaakte voertuig dat we kennen, de Ulysses ruimtesonde, beweegt met een armzalige snelheid van 44000 meter per seconde. Daarbij kan een conventioneel rendier maximaal ca. 24 meter per seconde halen. Kerstman

   

 4. Een ander interessant aspect is het vrachtgewicht. Indien we er van uitgaan dat elk kind minimaal een klein Lego-doosje krijgt dat ca. 1 kg weegt, dan moet de slee 321 miljoen kilo voortsjouwen. En dan hebben we de Kerstman nog niet meegeteld en we weten dat ook die nooit magertjes wordt afgebeeld. Ons conventioneel rendier kan op land hooguit 150 kg trekken. Zelfs indien we aannemen dat we alsnog een bijzonder vliegend rendier vinden (zie 1), dat bv. 10 maal zoveel vracht zou kunnen trekken als ons conventionele rendier, dan nog hebben we niet voldoende aan enkele van die rendieren. Nee, in dat geval hebben we 214.200 van die rendieren nodig. Dit verhoogt het vrachtgewicht nog eens tot zo'n 353.430 ton. En wederom ter oriëntatie, dit is 4 maal het gewicht van het grote cruiseschip The Queen Elizabeth.

   

 5. Onze vracht van 353.430 ton die zich met een snelheid van 1.040.000 meter per seconde beweegt, zal een enorme luchtweerstand ondervinden. Dit zal de rendieren zoveel opwarmen als vergelijkbaar is met een Spaceshuttle die de dampkring binnenkomt. De voorste 2 rendieren moeten een energie van 14,3 quintillion Joule aan energie kunnen verwerken. En dat perseconde. Daar krijg je het toch even benauwd van. Om een lang verhaal kort te houden, deze rendieren zullen spontaan in vlammen opgaan. Vervolgens zullen de volgende rendieren aan de beurt zijn. Het resultaat zal een oorverdovend torpedo effect zijn. Het gehele rendierteam zal in 4,26 duizendste van een seconde verdampt zijn. En in de tussentijd staat onze Kerstman bloot aan versnellingen van zo'n 15.500,06 G. Een 125 KG wegende Kerstman (en dan schatten we hem bespottelijke laag) zal dan tegen de achterkant van de slee gedrukt worden met een kracht van 4.315.015 Nm.

   

Moraal van dit verhaal: Indien de Kerstman ooit presentjes heeft rondgebracht met Kerstmis, dan is hij nu morsdood. Geheel wetenschappelijk vastgesteld!

 

Aan alle medewerkers

Het Kerstfeest van het bedrijf zal dit jaar op 23 december vallen en gevierd worden in Beertje Bruin Steengrill Café. Er zal voldoende advocaat zijn en er is een bandje dat kerstliedjes ten gehore zal brengen. Wees vrij om mee te zingen. En wees niet verrast als onze uitvoerend manager opdraaft verkleed als een heuze "Santa" om de Kerstboom aan te steken. Cadeautjes mogen daarna uitgewisseld worden, waarbij we een maximum van € 10,00 aanhouden.

Fijne Kerstdagen Allemaal!

Caroline Duivenbode
Human Resources Manager

 

 

2 December

Aan alle medewerkers

Het was niet de bedoeling van de gisteren verschenen memo om op welke wijze dan ook Joodse werknemers uit te sluiten. We erkennen dat Chanuka een belangrijk feest is dat vaak met Kerst samenvalt (maar Dronken kerstman jammer genoeg niet dit jaar). Om deze reden zullen we vanaf nu spreken van onze "Feestdagen-Bedrijfsfeest". Dit zelfde beleid geldt voor alle werknemers die Kwanzaa zullen vieren in deze periode. Er zal geen Kerstboom staan of Kerstliedjes gezongen worden.

Fijne Feestdagen Allemaal

Caroline Duivenbode
Human Resources Manager

 

 

3 December

Aan alle medewerkers

In verband met een anonieme brief die ik gekregen heb van een lid van Anonieme Alcoholisten, met het verzoek om een Drank-vrije tafel, ben ik blij u te vertellen dat dit verzoek gehonoreerd kan worden, vergeet echter niet dat als ik een bordje op deze tafel paats met "Alleen AA" u niet meer anoniem zult zijn. Daarbij kunt u ook het uitwisselen van cadeautjes vergeten. Dit is niet toegestaan aangezien de vakbonden € 10,00 teveel geld vinden.

Caroline Duivenbode
Human Resources Manager

 

 

7 December

Aan alle medewerkers

Ik heb ook geregeld dat alle Anonieme Gulzigaards het verste geplaatst zullen worden Kerstdief van het lopend buffet, zwangeren kunnen dicht bij de toiletten zitten. Homo's mogen bij elkaar zitten, Lesbiennes hoeven niet bij de homoseksuele mannen te zitten. Zij krijgen ieder een eigen tafel.

Nou Tevreden?

Caroline Duivenbode
Human Resources Manager

 

 

9 December

Aan alle medewerkers

Mensen, mensen. Er is niets sinisters bedoeld met het spelen van onze manager als Kerstman. Zelfs als het anagram "Santa" ook gespeld kan worden als "Satan" schuilt er geen verborgen kwaad in onze "kleine man in een rood pak."

Caroline Duivenbode
Human Manusje van Alles

 

 

10 December

Aan alle medewerkers

Vegetariërs, ik heb het gehad met jullie. We gaan ons feest houden in BB Kadootje! Steengrill of je dat nou wilt of niet. Jullie mogen het verst van de "grill des doods", zoals jullie dat noemen, zitten en jullie krijgen voorrang bij de rijkelijk gevulde salade-bar waarin ook ecologische geteelde tomaten zitten. Maar, wisten jullie dat tomaten ook gevoelens hebben? Ze krijsen als jullie ze snijden. Ik heb ze horen gillen. Ik hoor ze zelfs nu nog.....

Ik hoop dat jullie allemaal een klote vakantie hebben. Rijdt alsjeblieft dronken tegen een boom en sterf! Begrepen?

De feeks uit de trollengrot.

 

14 December

Aan alle medewerkers

Ik weet zeker dat ik namens ons allen spreek als ik Caroline Duivenbode een spoedig herstel toewens van haar stress-aanverwante ziekte(n). Ik zal jullie kaartjes aan haar blijven doorsturen naar het sanatorium. Onderwijl heeft het management besloten het bedrijfsfeest af te gelasten en iedereen de 23e een dag betaald verlof te verlenen.

Kees Buitedijk
Interim Human Resources Manager

Microsoft koopt de kerst

NOORDPOOL - Tijdens een persconferentie die via de satelliet werd uitgezonden vanuit de woonkamer van de kerstman, heeft Microsoft bekend gemaakt dat het een overeenkomst gesloten heeft met de kerstman. Volgens deze overeenkomst zal Microsoft exclusieve rechten verwerven over het kerstfeest, de rendieren en andere niet nader gespecificeerde innovaties. Bovendien zal Microsoft toegang krijgen tot miljoenen huishoudens middels de Kerstslee van de kerstman.
Verder werd bekend dat vanaf 1 januari 2010 het kerstfeest en alle namen van de rendieren onder het copyright van Microsoft zullen komen te vallen. Deze onverwachte overname is onlangs goedgekeurd door de algemene mededingingsauthoriteit.
Kerstman Microsoft benadrukte zijn verplichting aan "iedereen die het kerstfeest gemaakt heeft tot wat het nu is" en verklaarde dat "iedereen het kerstfeest en de namen van de rendieren zal kunnen registreren." Aangenomen wordt dat het registreren van deze namen aan strikte voorwaarden zal worden onderworpen.
Wanneer gevraagd wordt waarom Microsoft het kerstfeest gekocht heeft, antwoordt Bill Gates: "Microsoft heeft de laatste tijd gewerkt aan een systeem om onze produkten op een efficiëntere manier te bezorgen en ontdekte dat de kerstslee van de kerstman grote voordelen oplevert. We zullen de slee voor het eerst gebruiken bij de nieuwe versie van onze Office suite en Windows 8."
Tijdens een multimediaspectakel kregen de toeschouwers een bijna eindeloze videoband te zien over de produkten die deel uitmaken van de overeenkomst. Het eindigde met een rood en groene versie van het Microsoft logo en een nieuw handelsmerk voor kerst, die de bekendmaking van de overeenkomst bekrachtigden.
Vixen, de nieuwe directeur van Vakanties en Feestdagen zei: "De eerste stap is om de kerst op te nemen in de organisatie van Microsoft. Dit kan wel even duren, dus u hoeft dit jaar nog geen veranderingen te verwachten." Ze vervolgde: "We hebben grote plannen voor volgend jaar wanneer we Kerst 2010 gaan uitbrengen, wat groter en beter zal zijn dan dat van dit jaar." Verder benadrukte ze dat gebruikers van Windows die zich aanmelden voor MSN begin november previews zullen mogen uittesten van Kerst[2010].
De uitgifte van Kerst 2010 staat op het programma voor december 2010, hoewel een nog onbekende bron wist te vermelden dat de uitgifte gevaarlijk dicht voor het einde van het jaar is en het ook wel eens in de eerste helft van 2011 zou kunnen vallen. Een econoom uit de Sociaal Economische Raad heeft uitgelegd dat uitstel van de uitgifte van Kerst 2010 catastrofaal zal zijn voor de economie van volgend jaar en de belastinginkomsten, wat er misschien toe zal kunnen leiden dat de belastingdienst de datum voor het retourneren van teruggave biljetten verschuiven zal naar drie maanden na de kerst, wanneer dat dan ook gevierd zal zijn. "Maar voor de lange termijn zou het best nog wel eens goed kunnen komen," legde hij uit. "Want wanneer Microsoft de controle heeft over de Kerst, zal het misschien verschoven worden naar Mei of zelfs Juni, wat veel slechtere maanden zijn voor de detailhandelaren. Dit zou er wel eens toe kunnen leiden dat de bloei van de economie veel meer over het jaar verspreid zal gaan worden."
Kerstklokken Wanneer er gevraagd wordt wat Microsoft denkt van andere feestdagen, antwoordt meneer Gates dat "Kerst het vlaggenschip is van de feestdagen, dus we wilden hier beginnen. Niet alle feestdagen zijn te koop en de ontwikkelingen zullen op de langere termijn wel winst moeten laten zien," waaruit opgemaakt kan worden dat feestdagen die nog niet zo lang bestaan niet de interesse hebben van Microsoft.
Hoewel de details van de overeenkomst nog moeten worden uitgewerkt en ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de NMA, heeft een vertegenwoordiger van de Kerstman bevestigd dat de overeenkomst zelfs voor iemand van het kaliber van de kerstman omvangrijk was. Sommige analisten denken dat de Kerstman de kerstmarkt inmiddels verzadigd heeft en dat hij op zoek is naar andere middelen om zijn bedrijf te kunnen uitbreiden met jaarrond produkten en diensten. Anderen denken dat de oude

Redenen waarom een kerstboom beter is dan een vrouw

 1. Een kerstboom wordt niet kwaad wanneer je hem opbeurt en achter in de auto gooit.
 2. Het kan een kerstboom niets schelen of je de hele dag voetbal kijkt.
 3. Een kerstboom wordt niet jaloers op een andere kerstboom. Kerstboom
 4. Als een kerstboom je niet meer bevalt kun je hem op de brandstapel gooien en in de fik steken.
 5. Een kerstboom wordt niet kwaad wanneer je onder hem kijkt.
 6. Je kunt een kerstboom betasten voordat je hem meeneemt naar huis.
 7. Een kerstboom wordt niet kwaad wanneer je een van zijn ballen breekt.
 8. Het maakt een kerstboom niet uit wanneer je een kunstboom in de hal hebt staan.
 9. Een kerstboom wordt niet gek wanneer je hem versiert met erotische ballen en slingers.
 10. Het kan een kerstboom niets schelen hoeveel andere kerstbomen je in het verleden al versleten hebt.
 11. Een kerstboom verwacht geen kado.
 12. Je hoeft tegen een kerstboom geen weltrusten te zeggen.
 13. Een kerstboom kun je na de kerst zonder problemen bij het vuil zetten.

 

Een andere visie op kerst

De ster boven Bethlehem Een jongen komt net terug van de zondagsschool en heeft daar van alles geleerd over de drie wijzen uit het oosten die kadootjes brachten bij het kindeke Jezus. Hij is er zo opgewonden over dat hij zijn ouders vertelt: "Op zondagsschool heb ik vandaag alles geleerd over het eerste kerstfeest! Toen was er helemaal nog geen kerstman en daarom waren er drie ouwe meneren op kamelen die de kadootjes rond moesten brengen! Zelfs rudolf, dat leuke rendier met zijn rode neus was er nog niet en daarom hadden ze een grote ster aan de hemel zodat ze de weg niet kwijt konden raken!"

Zuinig met kerstkaarten

Tips om zuinig kerstkaarten te versturen:

 1. KerstmanBewaar dit jaar al je dubbele kerstkaarten. Snij de voorkant eraf en verstuur die volgend jaar weer.
 2. Verstuur Freecards (uit cafés) als kerstkaarten. Teken er eventueel nog een kerstboompje bij.
 3. Plak geen postzegels op de kaarten, maar zegeltjes die je in supermarkten en bij pompstations krijgt. De TNT schijnt dat nauwelijks op te merken.
 4. Plak gewoon helemaal geen postzegels op de kerstkaarten.
 5. Stuur helemaal geen kaarten.
 6. Ga schelden op de TNT die altijd maar weer die kerstkaarten kwijtraakt als mensen vragen waar hun kaart blijft.

Gedroomd over de kerstboom

Een vrouw biecht tegen haar man het volgende op: "Schat, ik heb toch zo raar gedroomd. Het was kerst en in de woonkamKerstboomer was onze boom versierd met allemaal penissen. Blanke en zwarte, grote en kleine, dikke en dunne, besneden en onbesneden exemplaren en als piek fungeerde wat ik de Perfecte Penis zou willen noemen."
"Die van mij, hè ... ?" jubelt de man.
"Nee schat, helaas, niet die van jou," antwoordt de vrouw.
Dan biecht de man op zijn beurt het volgende op: "Weet je, ik heb bijna dezelfde droom als jij gehad. In onze woonkamer stond een kerstboom, versierd met allemaal kutjes. Geschoren en ongeschoren, groot en klein, met gesloten en open lipjes en als piek fungeerde wat ik het Perfecte Kutje zou willen noemen."
"Die van mij, hè ... ?" jubelt de vrouw.
"Nee schat, helaas... In die van jou stond de boom."

Zelfmoord plegen

Een vrouw staat op een brug op het punt om naar beneden te springen want er is zoveel slechts gebeurd in haar leven. Ze heeft geen geld meer, haar man is er met een andere vrouw vandoor en haar moeder heeft net te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is. Als ze net op het punt staat om naar beneden in het einde te springen roept er iemand met een vrolijke stem: "Maar mevrouw? Wat gaat u nu doen?"
De vrouw kijkt om en ziet de kerstman naast haar staan in hoogsteigen persoon. De vrouw stapt naar beneden en Kerstklokken legt het hele verhaal uit aan de kerstman. De kerstman zegt: "Mag ik u drie vragen stellen?"
"Nou goed," zegt de vrouw.
Zegt de kerstman: "Waar woont u eigenlijk? Als u me dat vertelt zal ik zorgen dat uw man weer terug is, dat u de loterij gewonnen heeft en dat uw moeder weer beter is!"
"NEE ECHT?" roept de vrouw.
"De tweede vraag," zegt de kerstman, "is of u me een wederdienst wilt bewijzen door me te pijpen."
"Nou, dat doe ik met liefde zegt de vrouw."
De vrouw geeft de kerstman een pijpbeurt zoals hij nog nooit gehad heeft. Als hij dan eindelijk heel langzaam is klaargekomen zegt hij: "Zo, hoe oud bent u eigenlijk?"
"34," antwoordt de vrouw.
"En jij gelooft nog steeds in de kerstman?"

Kerst bij de maffia

Een zoon van een leider van de maffia gaat achter zijn bureau zitten om een kerstwens te schrijven aan Jezus. Hij schrijft: "Lief kindeke Jezus, ik ben het hele jaar een lieve jongen geweest, dus wil ik een nieuwe...." Hij kijkt ernaar en verfrommelt het dan tot een bal en gooit het weg. Kerstdief Hij pakt een nieuw stuk papier en begint opnieuw te schrijven: "Lief kindeke Jezus, ik ben het grootste deel van het jaar een lieve jongen geweest, dus wil ik een nieuwe......" Hij kijkt er weer met afgrijzen naar en gooit het weer weg.
Dan krijgt hij een idee. Hij gaat naar de kamer van zijn moeder en pakt het beeld van de Maagd Maria, zet het op het toilet en doet de deur op slot. Hij pakt een nieuw stuk papier en schrijft: "Lief kindeke Jezus. Als je ooit je moeder nog terug wilt zien...."

De kerstengel en de kerstboom

Op kerstavond, een hele tijd geleden, maakte de Kerstman zich klaar voor zijn jaarlijkse klus...... maar er waren ontzettend veel problemen. Vier van de elfen waren ziek en de leerlingelfen produceerden het speelgoed niet zo snel als gewoonlijk het geval was, dus begon de Kerstman toch wel bang te worden dat hij niet op tijd klaar zou zijn.
Dan komt zijn vrouw hem ook nog vertellen dat haar moeder op bezoek komt. Hierdoor raakt de Kerstman nog meer gestressed. Wanneer hij de rendieren voor zijn arrenslee spant, ontdekt hij dat drie van hen net een jong moeten baren en twee over het hek gesprongen zijn, Klein engeltje Joost mag weten waar ze uithangen. Nog meer stress.
Wanneer hij begint met het laden van de slee, breekt een van de planken van de slee af en de zak met speelgoed valt op de grond en het speelgoed vliegt in de rondte. Het spreekt vanzelf dat de Kerstman niet bepaald in zijn beste humeur is.
Dan gaat de deurbel en de Kerstman gaat naar de deur en verwacht weer een nieuw probleem. Hij opent de deur en daar staat een klein engeltje met een hele grote kerstboom om de Kerstman op te vrolijken. De engel zegt op liefdevolle toon: "Zalig Kerstfeest Santa. Is het vandaag geen prachtige dag? Ik heb een mooie boom voor u. Is het geen prachtige boom? Waar wilt u hem insteken?"
En zo begint de traditie van het engeltje boven op de kerstboom. 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb